top of page

Ons verhaal

Graag willen we “De Ruimte” op onze boerderij delen met anderen.

Daarom zijn we in 2004 begonnen met een zorgtak. 

 

Onze zorgactiviteiten zijn vooral gericht op kinderen en jongeren

met bijv. ASS of AD(H)D.

Wij bieden hen een plek om veilig en beschermd te kunnen opgroeien.

Ook kinderen of jongeren met een andere beperking kunnen een goede plek bij ons vinden.


Wij bieden beschermd en/of begeleid wonen (groep of individueel), weekend logeeropvang maar ook individuele begeleiding aan. 

Het liefst bieden we maatwerk dat is afgestemd op de jongere zelf.

De vele buitenactiviteiten, het grote erf en het eventueel meehelpen op de boerderij zijn de sterke punten van onze zorgverlening.

 

Er is een speelweide met diverse speeltoestellen, ’s zomers staat hier een mooi groot zwembad. Natuurlijk is er ook een voetbalveld.
Op ons ruime erf kunnen kinderen en jongeren rondcrossen op de skelters of een hut bouwen.
Verder is er een grote timmerruimte om van alles te kunnen maken, vooral van hout.

 

In de recreatieruimte staat een pooltafel, tafeltennistafel, dartbord, sjoelbakken, tafelvoetbal enz.

jws413693-001.jpg

Onze visie & missie

Visie:
Je: je bent geboren met unieke mogelijkheden in jou!
mag worden: in de loop van je leven mag je die mogelijkheden steeds meer ontdekken, uitpakken en ontwikkelen zodat zichtbaar wordt:
wie je bent: je eindbestemming, je identiteit ligt al vast, maar hoe ga je die ontdekken?

 

Missie:
Soms lopen mensen beschadigingen op in het proces van ‘worden wie je bent’.
Dat kan door beperkingen die met de geboorte zijn meegegeven (aanleg) maar ook door de omstandigheden (milieu).
Wij, eigenaren en begeleiders van Zorgboerderij De Ruimte willen ons ervoor inzetten om jonge mensen die in de knel zijn komen te zitten, weer in ‘de ruimte’ te plaatsen zodat ze steeds meer uitgepakt en completer mogen worden, zodat ieder steeds meer mag worden wie hij of zij is. Dat doen wij het liefst in een proces waarin begeleider en deelnemer elkaar echt ontmoeten en respectvol met elkaar omgaan.  In dat proces willen wij oprecht en transparant zijn en durven wij ons kwetsbaar op te stellen. Alleen op die manier kunnen we zorg bieden vanuit ons hart en van hart tot hart.

Het complete document kunt u hier downloaden.

Logeren

Wij bieden logeeropvang van vrijdagmiddag tot zondagmiddag voor kinderen/jongeren met

AVS/ASS, ADHD of een andere beperking. Ook in de schoolvakanties bieden we logeerdagen aan.

Momenteel hebben we vier verschillende logeergroepen, elke groep bestaat uit 6 – 8 kinderen/jongeren.

Twee weekenden in de maand komen er 2 groepen gelijktijdig logeren met op beide groepen 2 begeleiders.

De groepen zijn o.a. op leeftijd en zorgvraag ingedeeld.

Beide groepen hebben elk hun eigen binnenruimte maar op het erf ontmoeten de kinderen en jongeren elkaar.

Ze genieten in een ontspannen setting van de ruimte op de boerderij.

We bieden geen vast activiteitenprogramma aan, maar kijken naar wat bij het kind past en naar

wat het kind leuk vindt om te doen. Als het weer het toe laat zijn we vooral buiten te vinden.

Heerlijk spelen in de speelweide, op de trampoline, op de skelters rondcrossen of lekker spelen met de honden.

Ook zijn de deelnemers vaak te vinden in de dierenruimte, timmerruimte of recreatieruimte.

 

Gaandeweg de speel- en doe activiteiten, werken wij aan de doelen die per kind in het gezins- of behandelplan zijn vastgesteld.

017.jpeg
jws413693-013.jpg

Individuele begeleiding

Naast het logeren en de dagopvang bieden we als zorgboerderij op beperkte schaal ook

individuele begeleiding aan kinderen en jongeren.
Deze begeleiding kan na schooltijd plaatsvinden maar in geval van schooluitval ook overdag.

Er zijn verschillende activiteiten en klussen waar we samen mee aan de slag kunnen.

Zo kan er geklust worden in de timmerruimte of klussen op het erf, op het land, met het haardhout of 

in de stallen bij de varkens worden gedaan.


Natuurlijk wordt er gekeken naar wat bij je past en wat je interessant vindt om te doen.

Wonen

Groepswonen voor jeugdigen
In de zomer van 2016 is een groepswoning gebouwd.

Hier kunnen maximaal 5 jongeren die om welke reden dan ook niet meer thuis kunnen wonen, begeleid en beschermd wonen.
Deze groepswoning heeft een gezellige woon/huiskamer en elke jongere heeft een eigen grote zit/slaapkamer.

Er is continue begeleiding aanwezig.

Wij noemen deze vorm van wonen: wonen in een groep in een gezinsachtige setting.
Daarmee bedoelen wij:
- Deze woning is geen gezinshuis, immers de bewoners wonen niet bij een ander gezin in.
- Wel wonen de jongeren in een gezinsachtige setting.

Er is een klein en betrokken team dat de begeleiding voor hun rekening neemt.
Daarmee is er stabiliteit in de zorgverlening en voorkomen we te veel wisseling van begeleiding.

Bescherm wonen 18+
In de zomer en het najaar van 2017 hebben we 5 appartementen gerealiseerd waarin jongeren en jong volwassenen

individueel begeleid en/of beschermd kunnen wonen. In elk appartement kunnen de bewoners zelfstandig wonen.

Er is een eigen ingang, keuken, douche/toilet enz.

De intensiviteit van de individuele begeleiding hangt af van de zorgvraag van de bewoner.
Om bij ons te kunnen wonen heb je een ZiN beschikking nodig, deze wordt afgegeven door de GGD IJsselland.


Het is mogelijk om één of meerdere keren per week gezamenlijke activiteiten te doen in de gezamenlijke huiskamer.
Alle recreatieve faciliteiten van de zorgboerderij kunnen ook gebruikt worden door de bewoners.

Overzicht erf.jpg
jws413693-006.jpg

Veilige werkplekken

Veilige werkplekken voor (jong)volwassenen

Op bescheiden schaal bieden we de mogelijkheid voor arbeidstoeleiding aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze arbeidstoeleiding is geen hoofdactiviteit van onze zorgboerderij en moet dus passen binnen de andere activiteiten

zoals logeren en dagopvang.

Wat wij bieden aan zorg voor volwassenen is een goede, afwisselende, leerzame en leuke dagbesteding,

vooral gericht op arbeidstoeleiding en het opdoen van werkervaring. Het meeste werk bestaat uit praktische klussen zoals

het onderhoud van erf, gebouwen, tuin en weiland. Ook meubels maken in de timmerruimte.

Deze activiteiten kunnen deelnemers helpen om weer ritme en voldoening in hun leven te vinden.

Keurmerken
&
Financiering

Keurmerken

Onze zorgboerderij is ISO-9001 gecertificeerd.

Daarmee wordt aangetoond dat we aan alle wet en regelgeving voldoen en dat de zorg van voldoende kwaliteit is.

Verder zijn wij aangesloten bij diverse coöperaties, zoals:

- 'De Dalfser Zorgboeren' die samen met de zorgboeren uit Ommen en Hardenberg zijn verenigd in 'De Vechtdal Zorgboeren'.

Financiering

Wij verlenen zorg die wordt gevraagd vanuit de Jeugdwet en de WMO.
- Voor de Jeugdwet bieden we voor de Jeugdregio IJsselland zorg middels ZiN
- Voor de WMO bieden we zorg middels ZiN, GGD IJsselland geeft de beschikkingen af.

Welke zorg leveren wij niet:
- Wij leveren geen zorg vanuit de WLZ.
- Wij leveren inprincipe geen zorg die wordt gefinancieerd vanuit PGB.


Wij verlenen alleen zorg aan kinderen en jongeren met een eigen indicatie.

Dat wil zeggen dat voor deze kinderen een zorgplan is opgesteld en individuele doelen zijn geformuleerd.


De verwijzer, vaak de gemeente moet bereid zijn een passende beschikking af te geven.
Enkel Respijtzorg, dus daar waar alleen ontlasting van bijv. ouders wordt gevraagd zonder dat het kind een eigen indicatie en dus leerdoelen heeft, leveren wij dus niet.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.

Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de Ruimte.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener

van de Ruimte, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal

altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies.

Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en een gesprek met de Ruimte.

Zo bereik je het AKJ

       De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

bottom of page