top of page

Ons verhaal

Graag willen we de ruimte op onze boerderij delen met mensen die extra aandacht en ruimte nodig hebben.

Daarom zijn we in 2004, naast een kleinschalige moderne varkenshouderij, begonnen met een zorgboerderij.

Onze zorgactiviteiten zijn vooral gericht op kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ASS,  AD(H)D of hechtingsproblematiek.

Wij bieden hen een plek om veilig en beschermd te kunnen opgroeien.

Wij bieden de volgende zorgfuncties:

  • Logeren aan kinderen en jongeren

  • Individuele begeleiding aan kinderen en jongeren

  • Groepswonen (24/7) aan kinderen en jongeren

  • Beschermd en/of begeleid wonen (24/7) aan (jong)volwassenen

 

De begeleiding is afgestemd op de begeleidingsbehoefte van de zorgvrager en bestaat zoveel mogelijk uit maatwerk.

De ontspannen en rustige setting, de vele buitenactiviteiten, het grote erf, het verzorgen van de dieren en het eventueel meehelpen op de boerderij zijn de sterke punten die aan de basis  van onze zorgverlening staan.

 

Er is een speelweide met diverse speeltoestellen, ’s zomers staat hier een mooi groot zwembad. Natuurlijk is er ook een voetbalveldje.
Op ons ruime erf kunnen kinderen en jongeren rondcrossen op de skelters en in een grote timmerruimte kan van alles gemaakt worden, vooral van hout.

 

In de recreatieruimte staat een pooltafel, tafeltennistafel, dartbord, sjoelbakken, tafelvoetbal enz. Ook bij regenachtig weer is er voldoende te doen.

jws413693-001.jpg

Onze visie & missie

Visie: Je mag worden wie je bent….
Je: je bent geboren met unieke mogelijkheden in jou!
mag worden: in de loop van je leven mag je die mogelijkheden steeds meer ontdekken, uitpakken en ontwikkelen zodat zichtbaar wordt:
wie je bent: je eindbestemming, je identiteit ligt al vast, maar hoe ga je die ontdekken?

 

Missie: ….en wij willen je daar graag bij helpen.
Soms lopen mensen beschadigingen op in het proces van ‘worden wie je bent’.
Dat kan door beperkingen die met de geboorte zijn meegegeven maar ook door de beperkingen en omstandigheden die iemand tijdens het opgroeien overkomen.
Wij, eigenaren en begeleiders van Zorgboerderij De Ruimte willen ons ervoor inzetten om jonge mensen die in de knel zijn komen te zitten, weer in ‘de ruimte’ te plaatsen zodat ze steeds meer uitgepakt en completer mogen worden, zodat ieder steeds meer mag worden wie hij of zij is. Dat doen wij het liefst in een proces waarin begeleider en deelnemer elkaar echt ontmoeten en respectvol met elkaar omgaan.  In dat proces willen wij oprecht en transparant zijn en durven wij ons kwetsbaar op te stellen. Alleen op die manier kunnen we zorg bieden vanuit ons hart en van hart tot hart.

Het complete document kunt u hier downloaden.

Logeren

Wij bieden logeeropvang van vrijdagmiddag tot zondagmiddag voor kinderen/jongeren met

ASS, AD(H)D of hechtingsproblematiek. Ook in de schoolvakanties bieden we logeerdagen aan.

Er zijn 4 verschillende logeergroepen, elke groep bestaat uit 7-9 kinderen/jongeren.

Twee weekenden in de maand komen er 2 groepen gelijktijdig logeren met op beide groepen 2 begeleiders.

De groepen zijn o.a. op leeftijd en zorgvraag ingedeeld.

​Beide groepen hebben elk hun eigen binnenruimte maar op het erf ontmoeten de kinderen en jongeren uit beide groepen elkaar en mogen ze in een ontspannen setting genieten van de ruimte op de boerderij.

 

Een logeerweekend kent duidelijke en vaste structuren waarbinnen de begeleiding op een speelse en vaak weinig opvallende manier plaatsvindt.

Gaandeweg de speel- en doe activiteiten, werken de begeleiders aan de doelen die per kind in het zorgplan zijn vastgesteld.

Voor de kinderen zelf moet een logeerweekend vooral ontspannen en leuk zijn, immers een logeerweekend vindt plaats na een schoolweek die voor veel kinderen toch al intensief genoeg is.

017.jpeg
jws413693-013.jpg

Individuele begeleiding

Naast het logeren bieden we als zorgboerderij individuele begeleiding aan kinderen en jongeren.

Deze begeleiding kan na schooltijd plaatsvinden maar in geval van schooluitval ook tijdens schooluren, dus overdag.

In die laatstgenoemde situatie is het doel meestal om een kind eerst te laten landen zodat een kind weer tot rust kan komen.

Pas daarna kan, indien mogelijk, weer voorzichtig toegewerkt worden naar schoolgang.

Individuele begeleiding is heel geschikt om kinderen taken aan te leren, bijvoorbeeld in vaste patronen de dieren verzorgen,

meehelpen in de stallen, boodschappen doen en een maaltijd voorbereiden of een hobby leren ontdekken.

Door aan te sluiten bij de interesses van de zorgvrager en uit het schoolsysteem te stappen kan een kind een begin maken

van een nieuwe start.

Groepswonen voor jeugdigen

In de Groepswoning voor kinderen en jongeren kunnen maximaal 5 jongeren wonen die om welke reden

dan ook niet meer thuis kunnen wonen. Deze groepswoning heeft een gezellige woon/huiskamer en elke jongere

heeft een eigen grote zit/slaapkamer.

Een klein en betrokken team van begeleiders neemt de begeleiding voor hun rekening.

Daarmee is er stabiliteit in de zorgverlening en voorkomen we te veel wisseling van begeleiding.

Als er een jongere aanwezig is op de groep is er altijd begeleiding aanwezig.

 

De jongeren gaan overdag zo gewoon als mogelijk naar school. Ook leren ze gaandeweg verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Wij stimuleren, als dat mogelijk is  actief het zoeken naar een baantje.

 

De woongroep laat zich karakteriseren als ‘specialistisch wonen’. De begeleiding is deskundig in het bieden van begeleiding aan jongeren met ​ ASS, AD(H)D of hechtingsproblematiek. Een GZ-psycholoog kijkt mee en adviseert de begeleiders. Behandeling of therapie kan aanvullend op wonen worden ingezet door externe partijen, de woongroep zelf is geen behandelgroep.

Overzicht erf.jpg

Beschermd wonen 18+

De zorgboerderij beschikt over 5 geschakelde woningen/studio’s waarin jongeren en jong volwassenen individueel beschermd- of begeleid kunnen wonen. In elk appartement kunnen de bewoners zelfstandig wonen. Elke woning heeft een eigen ingang, keuken, douche en toilet enz.

De intensiviteit van de begeleiding hangt af van de zorgvraag van de bewoner, een klein team van betrokken begeleiders verzorgt de begeleiding.

Het is mogelijk om één of meerdere keren per week gezamenlijke activiteiten te doen in de huiskamer. Alle recreatieve faciliteiten van de zorgboerderij kunnen ook gebruikt worden door de bewoners van Beschermd wonen.

 

Om bij ons te kunnen wonen heeft de zorgvrager een beschikking voor Beschermd wonen nodig, deze wordt afgegeven door de gemeente waar de zorgvrager woont.

Wij leveren alleen zorg vanuit de WMO, dus niet vanuit de WLZ.

Financiering van Beschermd wonen kan op onze zorgboerderij alleen vanuit PGB.

 

De Beschermd wonen plekken laten zich omschrijven als: ontwikkelplek.

Het doel van onze zorginzet is dat de bewoner zich in een aantal jaren zover kan ontwikkelen dat uitstromen naar een eigen woning, met of zonder begeleiding, mogelijk is.

Het kan ook voorkomen dat een bewoner zich niet zover kan ontwikkelen. In zo’n situatie kan een bewoner uitstromen naar de WLZ en een langdurige beschermde woonplek elders zoeken.

Overzicht erf.jpg
jws413693-006.jpg

Veilige werkplekken

Op bescheiden schaal bieden we de mogelijkheid voor arbeidstoeleiding aan (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ​Wij zorgen voor een goede, afwisselende, leerzame en leuke dagbesteding, vooral gericht op arbeidstoeleiding en het opdoen van werkervaring.

Het meeste werk bestaat uit praktische klussen zoals het onderhoud van erf en gebouwen, werken in de stal, tuin en weiland of meubels maken in de Timmerruimte.

Het verzorgen van de hobbydieren of de varkens in de stallen kan ook een passende leeractiviteit zijn. Al deze activiteiten kunnen deelnemers helpen om weer ritme en voldoening in hun leven te vinden.

Keurmerken
&
Financiering

Keurmerken

Onze zorgboerderij is ISO-9001 gecertificeerd.

Daarmee wordt aangetoond dat we aan alle wet en regelgeving voldoen en dat processen binnen de zorgboerderij

zodanig in orde zijn dat goede zorg geleverd kan worden.

Wij zijn lid van de Vereniging Zorgboeren Overijssel (VZO) en de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FL&Z).

Financiering

federatie-landbouw-en-zorg.png
logo_zorgboerderij (1).png
iso9001.png

Wij verlenen zorg die wordt gevraagd vanuit de Jeugdwet en de WMO.

  • Voor de Jeugdwet bieden we voor de Jeugdregio IJsselland zorg middels ZiN

  • Voor de WMO-Beschermd wonen bieden wij zorg middels PGB.

  • Voor WMO-begeleiding en dagbesteding (Gemeente Dalfsen) bieden wij zorg middels ZiN

 

Welke zorg leveren wij niet:
- Wij leveren geen zorg vanuit de WLZ.

De verwijzer, vaak de gemeente moet bereid zijn een passende beschikking af te geven.
Enkel Respijtzorg, dus daar waar alleen ontlasting van bijv. ouders wordt gevraagd zonder dat het kind

een eigen indicatie en dus leerdoelen heeft, leveren wij dus niet.

AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis.

Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van de Ruimte.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener

van de Ruimte, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ.

Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal

altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies.

Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en een gesprek met de Ruimte.

Zo bereik je het AKJ

       De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

bottom of page