top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Producten
Wij verkopen haardhout, vacuümverpakte diepgevroren vleesproducten en de mogelijkheid om excursies bij te wonen.

Artikel 2 – Registratie
U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.

Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn.

Wij beschermen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig.

Artikel 3 – Betalingen
De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven.

U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice.

Artikel 4 – Leveringen
Wij leveren uw product enkel in de omgeving Dalfsen af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven of u komt uw product zelf ophalen. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De Ruimte Dalfsen verzorgt zelf de distributie.  Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour
Aangezien wij levensmiddelen leveren is het retourneren van producten niet mogelijk aangezien wij niet kunnen garanderen dat het levensmiddel op de juiste wijze is gepreserveerd. Bent u ontevreden over uw aangekochte product neem contact op zoals staat omschreven bij klachtenregeling, wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken een passende oplossing.

 

Artikel 6 – Annuleren

De Ruimte Dalfsen behoudt zich het recht om bij het niet behalen van de minimale groepsgrootte (4) van excursies, de betreffende excursie tot twee uur voor aanvang te annuleren. Boekingen op de betreffende excursie die reeds zijn betaald worden terugbetaald. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling
Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@deruimtedalfsen.nl Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 5 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten.

Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling
Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing.

bottom of page