top of page

Klachtenregeling zorgboerderij

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over de zorgboerderij, dat vinden we jammer.
Een klacht is dat je aangeeft dat je ontevreden bent over hoe je behandeld wordt door de zorgboerderij of een medewerker van de zorgboerderij. Er zijn meerdere mogelijkheden beschikbaar om je klacht kenbaar te maken.

Hieronder zijn in het kort de opties genoemd. Klik hier voor de volledige brief.

Optie 1: bespreek de klacht met de zorgboer, rechtstreeks of met behulp van een klachtenfunctionaris of een vertrouwenspersoon.

- Bespreek de klacht, op een rustig tijdstip, met de zorgboer en/of zorgboerin.

- Maak met de zorgboer en/of zorgboerin een afspraak om over de klacht te praten.
  Neem je ouders of vertegenwoordigers mee.

- Ga een gesprek aan met de vertrouwenspersoon van de zorgboerderij.
  De vertrouwenspersoon is er voor u en uw belang.
  De zorgboerderij is aangesloten bij het AKJ, vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.
  Vertrouwenspersoon voor de zorgboerderij is Marieke Netjes

- Bespreek de klacht met de klachtenfunctionaris van de zorgboerderij. Deze helpt je bij het oplossen van de    klacht en kan je ook verder helpen als het informeel oplossen niet lukt.
  Klachtenfunctionaris van de zorgboerderij is Dick van der Vegt

 

Als je er met de zorgboer, al of niet via de vertrouwenspersoon of klachtenfunctionaris niet uitkomt,
kun je naar stap 2 (de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg) of stap 3 (de erkende
Geschillencommissie Landbouwzorg) gaan. Je kunt deze stappen achtereenvolgens nemen (eerst
naar de klachtencommissie en dan naar de geschillencommissie), maar je kunt stap 2 ook overslaan
en direct naar de geschillencommissie stappen.

Optie 2: Dien een klacht in bij de Landelijke Klachtencommissie Landbouw en Zorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Landelijke Klachtencommissie zie:
https://www.iar.nl/klachtencommissie/

Optie 3: Maak je geschil aanhangig bij de Geschillencommissie Landbouwzorg

Voor meer informatie over en het reglement van de Geschillencommissie Landbouwzorg zie:
https://www.iar.nl/geschillencommissie-landbouwzorg/

Schrijven met hand
bottom of page